Drukuj

Metafilozoficznie ...

 

 

Filozofowanie uczy nas samodzielności, nie daje gotowych odpowiedzi, „zmusza ” do myślenia, zastanowienia się nad uzyskaną odpowiedzią. Czy to prawda? 

Filozofia jest elitarna i egalitarna zarazem. Każdy może filozofować, jeśli tylko zechce. A na filozofowanie stać nielicznych. Dlaczego dyscyplina, która jest w zasięgu większości, uprawiana jest tak rzadko? Zapewne wynika to z niewiedzy jakiej wartości może dostarczyć nam dyskurs filozoficzny.

W pewnej szkole przeprowadzono eksperyment. Do pustego pomieszczenia wpuszczono grupę dzieci i ze strachem obserwowano, co się będzie działo. Dzieci po pewnym czasie "nicnierobienia",  zaczęły rozmawiać... i nie chciały wychodzić.

Czy jeszcze potrzebna jest filozofia w ujęciu klasycznym? Czy jest przeżytkiem? Technologia i rozwój nauki zmieniają świat i współczesnego człowieka. Pojawiają się nowe drogi dla filozofii - bioetyka, kogniwistyka, logika.

W szkole jest miejsce dla sokratejskiej metody zadawania pytań, platońskiej szkoły sceptycyzmu akademickiego i arystotelesowego wzoru nauczania. Filozofia powstała w tym momencie, w którym pierwszy człowiek zadał sobie pytanie o świat, o swoje miejsce w nim. Wtedy, gdy padło pierwsze pytanie: dlaczego? Wyrosła z zaciekawienia światem, zachwytu nad człowiekiem i choć starożytna wiedza o człowieku była nieporównywalnie mniejsza, to dziś nadal odpowiedzi na niektóre pytania o siebie samego, są dla nas zagadką.