Drukuj

Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży.

   

 

   Wejście w dorosłość nie musi być dla nastolatka skokiem do głębokiej wody. Można przygotowywać go do tego wyposażając przede wszystkim pewność siebie, nabranie zaufania do swoich decyzji i nie uleganiu naciskom grupy, jeśli uważa, że kolidują z jego wartościami.

Nasilające się agresywne i trudne zachowanie wczesnych nastolatków (11, 12, 13 lat), w dużej mierze wynikają z niekontrolowanego przez dorosłych dostępu do multimediów, internetu, gier komputerowych, ale przede wszystkim spowodowane są brakiem czasu na rozmowy rodzinne o tym, co dobre, a co nie.

Obserwując przez lata pracy z dziećmi i młodzieżą jakie przełożenie mają na nich nasze warsztaty, postanowiliśmy opracować taki program warsztatów, który nie wprost traktowałby o tych zjawiskach, a zmuszał uczestników do zastanowienia się nad swoim i rówieśników zachowaniem.

Proponujemy Państwu przeprowadzenie dla dzieci szkolnych cyklu warsztatów filozoficznych: Co ważne jest w życiu i dlaczego?

Program zawiera 5 warsztatów dla uczniów odbywających się 1 w miesiącu, z możliwością kontynuacji.

Cele i forma warsztatów:

W dzisiejszym świecie informacja jest niezbędna, aby przetrwać. Ale czy każda? Naszym celem jest nauczyć dzieci i młodzież wybierać te niezbędne. Chcemy, aby zaczęły się zastanawiać. Media proponują dziś konsumpcyjny model życia, nie unikniemy z nim konfrontacji. Dzięki filozofowaniu dzieci będą dorastały bardziej świadomie.

Naszą misją jest zaszczepianie w uczestnikach zajęć idei samodzielnego myślenia i odwagi w poznawaniu otaczającego świata, poprzez zachęcanie do zadawania trudnych pytań i domagania się na nie odpowiedzi. Jesteśmy przekonani, że pewny siebie i swoich wartości nastolatek, będzie umiał zachować się asertywnie w gronie rówieśników.

Zajęcia mają formę warsztatów/konwersatorium i jednym z głównych celów zajęć, jest umożliwienie każdemu wypowiedzenia się. Filozofia jest przyczynkiem do kształtowania umiejętności zanikającej współcześnie, sztuki dyskutowania. Warsztaty są prowadzone wg metody Lipmana, której głównym celem jest wykształcenie u uczestników umiejętności samodzielnego myślenia za pomocą krótkich opowiadań, malarstwa, muzyki, filmu. Metoda bazuje na wrodzonej dociekliwości dziecięcej oraz ciekawości świata, który je otacza.

Dyskusja w zbliżonym wiekowo gronie rozwija swobodę językową, umiejętność koncentracji, zdolność do refleksji, lepsze umiejętności społeczne, wzmacnia poczucie własnej wartości.

   Celem warsztatów jest wzmocnienie u uczestników umiejętności asertywnej odmowy oraz wypowiadania się i argumentowania własnego zdania, a także podejmowania właściwych decyzji w trudnych dla nich sytuacjach. Każdy z warsztatów porusza tematykę uzależnień nie wprost.

Proponowane tematy spotkań:

  1. Co to znaczy wyciągnąć wniosek, czyli o myśleniu.

  2. Różnorodność, czy jest wartościowa?

  3. Co gorsze: wyrządzić krzywdę, czy krzywdy doznać?

  4. Być odważnym, co to znaczy?

  5. Czy jesteśmy naprawdę wolni?

Każdy z warsztatów trwa około 45 minut i stanowi odrębną całość. Można uczestniczyć we wszystkich lub w wybranym spotkaniu. Warsztat łączy elementy pogadanki z rozmową i aktywną formą ćwiczeń. Odbywa się w atmosferze wzajemnego zaufania, wsparcia i braku oceny.

Możliwa kontynuacja: cykl warsztatów w kolejnym roku szkolnym, ewentualnie – wsparcie nauczycieli szkoleniem: Dobra złość. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami.

Warsztaty prowadzone są przez zespół profesjonalistów skupionych wokół Pracowni Filozoficznej Eureka.