Drukuj

Być jak Leonardo da Vinci

Wielki Leonardo da Vinci kierował się w życiu 7 zasadami. Śmiem twierdzić, że większość z nas stosowała w swym życiu 7 zasad tego wielkiego człowieka. Twoje dziecko kieruje się prawdopodobnie sześcioma z siedmiu. Wprowadzenie siódmej zasady w życie czyli nauka poznania i zrozumienia więzi łączących wszystkie rzeczy i zjawiska, czyli myślenia systemowego należy do Ciebie, do Rodzica.

 1. Curiosita – nienasycona ciekawość życia i nieugaszone pragnienie ciągłej nauki.

  Większość 4 i 5 letnich dzieci interesuje się tym co je otacza, bezustannie dziwi się: że znów jest dzień, że tramwaj jeździ, chce poznać wszystkie marki samochodów, fascynuje je własny cień, i poddaje wątpliwość fakt, że NIC istnieje. Dziecko u którego nie będziemy podsycać tej ciekawości życia, po kilku latach na nasze pytanie: co robisz? odpowie NIC.

 2. Dimonstrazione – konsekwentne sprawdzanie wiedzy drogą doświadczeń, wytrwałości i gotowości do uczenia się na błędach.

  Przypomnij sobie jak Twoje dziecko uczyło się chodzić, jak niestrudzenie podnosiło się pomimo upadków, jak bardzo chciało nauczyć się, jakie było wytrwałe w próbowaniu.

 3. Sensazione – nieustanne wyostrzanie zmysłów, zwłaszcza wzroku, jako metoda wzmocnienia doznań.

  Dzieci wszystkiego chcą dotknąć, poczuć, powąchać, usłyszeć. Takie poczucie pomaga w zapamiętaniu nowości.

 4. Sfumato – gotowość do zaakceptowania wieloznaczności, paradoksu i niepewności.

  Jako dorośli chcemy być pewni, chcemy znać jedną odpowiedź na pytanie. Dziecko z większą otwartością akceptuje wieloznaczność niż dorosły. Nie ogranicza je doświadczenie.

 5. Arte/scienza – dochodzenie do równowagi pomiędzy nauką a sztuką, logiką a wyobraźnią. Myślenie całym mózgiem.

  Dzieci nie wiedzą, że się uczą. Dzieci nie wiedzą, że nauka może być nudna. Dzieci chcą poznawać nowe rzeczy i zjawiska – dobrze się przy tym bawiąc.

 6. Corporatia – kształtowanie wdzięku, oburęczności, kondycji psychicznej i postawy ciała.

  Zanim usiądzie w wieku około 7 miesięcy, Twoje dziecko wykona tysiące podniesień głowy, obrotów z prawej na lewą i odwrotnie. Zanim zacznie pisać na klawiaturze komputera będzie rysować raz prawą a raz lewą ręką, zanim pojedzie pójdzie w świat, pierwszy raz na rowerze, będzie wspinać się i spadać z drabinek ( o ile mu pozwolisz). Będzie kształtować swoja postawę zarówno fizyczną, jak i psychiczną.

 7. Connssezione – myślenie systemowe.

Leonardo da Vinci uważał, że aby osiągnąć sukces we wszystkim co się robi, należy stosować powyższe zasady. Sam według nich żył. Przyglądając się tym zasadom i ich prostocie, można dostrzec, że wszystkie przynależne są dziecięcemu poznaniu, fascynacji światem, pełnemu zaangażowaniu się w działanie.

I to jest tajemnica sukcesu. Dlaczego dziecko szybko uczy się chodzić? Nie zraża się porażkami. Podnosi je na duchu zaangażowanie rodzica w proces. Zaangażuj się podobnie w podsycanie ciekawości, w odkrywanie świata. Pokaż mu jak bardzo jest to fascynujące. Niech Leonardo da Vinci chodzenia pozostanie Leonardem da Vinci dalszej nauki.

Przerysowane? Zapewne. Powinno zapaść w pamięć.

Na podstawie książki – Myśleć jak Leonardo da Vinci – M. Gelb