Od którego roku życia warto rozpocząć filozofowanie z dzieckiem?

Od którego roku życia warto rozpocząć filozofowanie z dzieckiem?

Wg naszych obserwacji, im wcześniej tym lepiej. Warto rozbudzać zainteresowanie światem i otoczeniem od najwcześniejszych lat, wspierając dziecko "dopytaniami". Słuchając, co chce nam powiedzieć na temat własnych obserwacji. I ewentualnie dopytać, czy to właśnie miało na myśli. Z radością przyjmować pytania dlaczego, ponieważ to pytania otwarte, zmuszające nas do rozmowy. Nie możemy na nie po prostu odpowiedzieć: tak lub nie. Zaszczepienie pasji poszukiwania odpowiedzi na pojawiające się pytania - to rola rodzica. W drugim etapie warto wspierać dociekliwość dziecka poprzez udział w zorganizowanych zajęciach, tam gdzie dziecko ma kontakt z grupą rówieśników. Aby mogło w niej konfrontować swoje przemyślenia. Wiek około 7-9 lat to czas poszukiwań, rozwoju zainteresowań i pasji.

Świat ośmiolatka jest wspaniałym miejscem do eksplorowania. Dziecko w tym wieku potrafi myśleć abstrakcyjnie i używać wcześniej pozyskanej wiedzy.  To etap życia, gdzie lęk przed oceną, wypowiedzeniem opinii nie jest jeszcze bardzo paraliżujący. Warto zatrzymać umiejętność śmiałego wypowiadania własnego zdania. Ta inwestycja w przyszłość Twojego dziecka, może zaowocować między innymi, odwagą cywilną trwania we własnych przekonaniach pomimo nacisków grupy, nieulegania łatwo wpływom, umiejętnością stawiania prawidłowych pytań, poszanowaniem dla inności i różnorodności. Filozofowanie wspiera harmonijny rozwój człowieka.