O metodzie

   Pogadanki są prowadzone wg metody Lipmana, której głównym celem jest wykształcenie u uczestników umiejętności samodzielnego myślenia, metoda bazuje na wrodzonej dociekliwości dziecięcej oraz ciekawości świata, który je otacza. Punktem wyjścia do dyskusji jest krótki tekst, fragment literatury dziecięcej, malarstwo lub muzyka.

  Po sformułowaniu pytań do opowiadania, dzieci same inicjują rozmowę na zadany temat, a osoba, która animuje zajęcia jest dla nich wsparciem oraz podsumowuje zajęcia.
Na zakończenie spotkania dzieci przygotowują krótką pracę na zadany temat, młodsze - rysunek, praca z plasteliny, klocków, drama itp., dla starszych – jest to drama, praca pisemna w grupach, przygotowanie krótkiej rozprawki itp.

   Zajęcia prowadzone są w grupach 10-15 osób i trwają 45 minut, dla różnych grup wiekowych - 4-6 lat, 7-10, 11-13, 14-16 lat.

 

 

 

 

 

 

Wszystkie publikacje zamieszczone na niniejszej stronie należą do Pracowni Filozoficznej Eureka  ( o ile nie zaznaczono inaczej) i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Pracowni na żadnym polu eksploatacji. Pracownia Filozoficzna Eureka nie wyraża zgody na wykorzystanie koncepcji warsztatów, sposobu ich prezentacji a także nazw własnych (Ust. z dn. 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych).